Erre számítanak 2020-ban a magyar ingatlanpiac szereplői!

2020-01-09

Gereben Mátyás, a CPI Hungary country menedzsere

2020 az ingatlanszektorban vízválasztó év lesz! Arra számítok, hogy míg mind a bérbeadás tekintetében, mind az akvizíciós piacon erős marad a kereslet, és így a meglévő portfoliók erősödni fognak, addig a közép/hosszú távú stratégia kidolgozásánál (aminek az alapjait ma le kell fektetni) óvatosabbnak kell lennünk. Ugyanis egyre növekszenek a bizonytalansági tényezők, melyek befolyásolhatják a szektor alakulását: pénzpiacok stabilitása, beruházási költségek növekedése, makrogazdasági tényezők, munkaerőpiac stb. Fontos lesz odafigyelni az ingatlankategóriák közötti eltolódásra is!

Míg számításaink szerint az iroda folytatja stabil menetelését és a kereslet is erősnek látszik, valamint a logisztika és hotel szektoroktól 2020-ban erősödést várunk, addig a retail világszintű mélyrepülése ide is begyűrűzhet, bár Magyarország még egy jó 10 évvel le van maradva a nyugati kiskereskedelmi piacokhoz képest. A CPI-nál pedig 2020 a bérlői igények teljes körű kiszolgálásának fejlesztéséről, a fenntarthatóságról és az értéknövelő beruházásokról fog szólni.

Gulyás Ede, a CA Immo Hungary ügyvezető igazgatója

2020 bérbeadási szempontból ismételten dinamikus lesz – az előző év tapasztalatai alapján továbbra is számos, jelentős volumenű tárgyalással. A CA Immo portfóliójában ez nagy bizonyossággal így lesz. Biztos vagyok benne, hogy a nagy szabad területtel rendelkező új fejlesztések meg fogják mozgatni a piacot, sikereik esetén a meglévő ingatlanállományban okozva üresedést és kényszerű műszaki felújítást. Az emelkedő építési költségek nyomására és a továbbra is keresleti piac eredményeként megemelkedett bérleti díjak értéknövekedést fognak okozni a meglévő ingatlanok esetében, az újratárgyalt szerződések magasabb bevételeket eredményeznek majd.

A szűk építőipari kapacitás továbbra is tetten érhető lesz, tehát stratégiai partnerségek kialakítása fontos a bérbeadók kiegyensúlyozott üzleti működéshez. A költségnövekedés nem csak a kivitelezésben, hanem a bérnövekedés és a megbízások közötti választási lehetőségek következtében az üzemeltetés területén is jellemző, melyet a bérleti díjnövekedéssel szemben összetettségéből és mellékköltség jellegéből adódóan még szoknia kell a piacnak. Összességében egy sikeres, pozitív évre számítunk.

Nemes Rudolf, a CTP magyarországi vezetője

Piacra lépésünk óta minden év izgalmasnak ígérkezik számunkra, hiszen egy bérbeadói piacon, ahol nagyon alacsony az üresedési ráta, aktív fejlesztőként lehetünk jelen. Magyarország fontos piac a CTP számára hiszen évek óta nagy lendület és összességében nagyon vonzó környezet jellemzi, ráadásul az elmúlt évek alatt a mi portfóliónk fejlődött a legdinamikusabb. 2020-ra további ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé, amelyek megvalósítása révén jelentős lépéseket tehetünk a gyors és sikeres terjeszkedés irányába, hogy egy éven belül piacvezetővé váljunk.

Magyarországon a CTP több mint 150 000 m2 prémium kategóriás ipari ingatlan fejlesztés megvalósítását tervezi 2020-ban. A kiváló stratégiai helyszíneken lévő ipari ingatlanjaink iránt már most nagy a kereslet. A jelenlegi portfóliónk közel 500 000 m2, az építkezések és fejlesztések révén a becsült eszközérték közel 300 millió euró, ami egy év alatt több mint 30%-os növekedést jelent. Emellett a munkatársak számának folyamatos növelését és a budapesti székhelyünk felújítását is tervezzük. A fenntarthatóság tekintetében kitűzött célunk, hogy a teljes hazai ingatlan-portfóliónk 2020 folyamán megszerezze a BREEAM-In-Use minősítést! Emellett megújuló energia felhasználásának bevezetését is tervbe vettük a parkjainkban, ahol mindemellett a lehető legtöbb zöld területet próbálunk kialakítani.

Dr. Árendás Gergely, Property Market ügyvezető igazgatója

A magyar gazdaság 2020-ban is az EU-s átlag feletti növekedési pályán marad, amelyet az ingatlanpiac legtöbb szektora is támogatni fogja. Az irodapiac dinamikus bővülése folytatódni fog Budapesten, de a szállodaépítések dinamikája is fennmarad, mivel a turizmus továbbra is erőteljesen bővül.

A lakásépítések terén nem ilyen kedvező a helyzet: az ÁFA visszaemelkedése 27%-ra, a MÁP plusz megjelenése miatt megcsappant befektetői érdeklődés. Az árak elmúlt években tapasztalt gyors emelkedése visszaveti a keresletet, és emiatt az újonnan megkezdett építkezések száma várhatóan jelentősen csökkenni fog. Az újlakás-kínálat zömét néhány tőkeerős fejlesztő nagyméretű projektje fogja adni Budapesten. Úgy látjuk, hogy a most kezdődő új évtizedben a vegyes funkciójú, kikapcsolódási lehetőségeket is helyben nyújtó fenntartható komplex fejlesztések vonzereje tovább fog nőni a felhasználók számára.

Székely Ádám, az Infogroup ügyvezető igazgatója

A fejlesztések ösztönzői lesznek idén is várhatóan a kedvező finanszírozási környezet rekord alacsony euró és forint kamatokkal; a továbbra is erős bérlői kereslet, illetve a nagyon alacsony vagy ahhoz közeli üresedés, és az emiatt óvatosan felfelé kúszó bérleti díjak; valamint a kedvező befektetői aktivitás és árazás.

A fejlesztések korlátja pedig továbbra is a kereslethez képest elégtelen mennyiségű és minőségű kivitelezői kapacitás. Ez utóbbi korlát miatt véleményünk szerint egyelőre nem várható olyan mennyiségű kínálat megjelenése sem az irodai, sem az ipari/logisztikai szegmensben, ami a jelenlegi ún. bérbeadói piacon érdemben változtatna. Ezzel együtt idén várhatóan érdemben több új irodaépület és logisztikai épület kerül átadásra Budapesten és környékén, mint a tavalyi évben.

Nagy Viktor, az IMMOFINANZ Hungary operatív vezetője

Folyamatos és dinamikus fejlődés jellemzi a piacot. Az elmúlt időszakban a magyar gazdaságban egy szilárd, körülbelül 4% -os növekedés látható, amely várhatóan jelentősen az EU átlaga felett marad a következő két évben. A munkanélküliségi ráta szintén csökkent az elmúlt időszakban, így összességében ez egy ideális környezet az iroda-bérbeadási piacnak. A magas színvonalú irodaterek továbbra is vonzóak, amelyekre a magas kereslet jellemző. Ezt tükrözi ingatlanjaink igen magas – 97?letti – bérbeadási szintje is.

2020-ban még nagyobb rugalmasságot kínálunk a myhive irodákban a bérbeadás időtartamára, a kiadható terület nagyságára és az elhelyezkedésére vonatkozóan, például „all inclusive” irodai szolgáltatásokat is fogunk kínálni a bérlőinknek. Az elmúlt években a háztartások jövedelmének állandó növekedését is megfigyelhettük. A magas foglalkoztatási arány mellett ez a tényező is elősegíti a forgalom növekedését a STOP SHOP kiskereskedelmi parkjainkban, ahol a kiadható területeink szinte teljesen bérbeadottak.

Ágházi Gyula, a Gránit Pólus vezérigazgatója

Az előző évek rendkívül intenzív állami beruházásai visszaesnek, és ennek köszönhetően javulni fog a helyzet a versenyszférában. Ez az ingatlanfejlesztői várakozás éppúgy igaz az építőipari nyersanyagárak, mint a munkaerő költségeinek a csökkenésére, ami végső soron oda vezet, hogy a kivitelezési költségek csökkennek, valamint az alvállalkozói kapacitások felszabadulnak. Az ingatlanfejlesztési piacon a kereslet kedvező alakulása miatt további növekedés várható a prémium kategóriás irodaházak fejlesztésének terén, a retail szektorban pedig a plázastop törvény miatt egyedül az Etele pláza nyitása várható, emellett azonban az első generációs bevásárlóközpontok korszerűsítése, felújítása több 100 millió eurós beruházási volument eredményez.

A logisztikában – amely az egyik legdinamikusabban növekvő kereskedelmi ingatlanszektor – további növekedés várható, országos szinten újabb raktárak, logisztikai parkok épülhetnek. A turizmus továbbra is erős gazdasági terület marad, így a szállodafejlesztés intenzitása még a 2023-ig kitart. A lakáspiacon azonban az elmúlt három évben tapasztalt, irracionális növekedés a végére ér, ezért a lakásfejlesztési volumenek erős visszaesésével számolunk. Továbbá említsük meg az üzemeltetést, amely véleményünk szerint a következő évek egyik legkritikusabb és kockázatosabb területe lesz. Az elmúlt években végrehajtott sport és kulturális állami beruházási programot ugyanis nem követte az ingatlanüzemeltetési szolgáltatások növekedése, ami oda vezethet, hogy az elkészült létesítmények műszaki állapota és piaci értéke radikálisan csökkenhet.